UROskolen

UROskolen sin podkastkanal inneholder forskjellige podkaster/episoder med ulikt innhold og temaer - laget av oss som er tilknyttet UROskolen. En av gründerne, Caspar Seip, bl.a kjent fra podkasten ”Guro og Guru” har podkasten ”Samtaler med Caspar”, og den andre gründeren Helge Zimmer, har podkasten ”Far & Sønn” sammen med sønnen sin Fridtjof og ”Alle har det vondt”, der han har med ulike gjester. Lærerne Rikke Uberg Thorkildsen og Monica Stubkjær har podkasten ”Nei, ikke nå” og læreren Øyvind Johansen lager ”Øyvind og Øystein”. Alle prøver vi å lære bort hvordan du kan forholde deg til din egen uro og din egen virkelighet for å bli mer tilfreds med det livet du har. Denne skolen er laget for og av oss som er ferdige med å gå i terapi og vil lære oss noe helt nytt for å bli tilfreds i livet! Det spiller ingen rolle hva vi er plaget av, det som er viktig er at vi ikke har klart å skape det livet vi hadde håpet vi skulle klare å skape, og derfor erkjenner at vi må gjøre noe annet. Noe nytt, noe overraskende, noe totalt annerledes enn det vi har forsøkt hittil. Nærmest det motsatte av det vi er vant til! Det er dét vi gjør sammen på UROskolen. Det er spennende! Det er skummelt! Det er utfordrende! Det er annerledes og rart! Det er givende! Det gir en dypere tilfredshet med livet! Det er gøy! Kom og bli med oss på UROskolen i vår felles utforsking av UROEN i livet!

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • PlayerFM
  • Samsung

Episodes

3 hours ago

Del 2 i vår bærekraftsserie. Halvard har hatt uro siden sist, og lurer på hva Caspar egentlig mener med sine til tider sterke påstander. I dag snakker de om hvordan vi kan se på bærekraft i et UROperspektiv, og hva vi kan tilby annet enn «det er veldig viktig at vi tar grep NÅ». Caspar snakker om hvordan det å løse problemer fra et urolig sted i oss selv, vil forsterke det man vil korrigere, og ofte skape tilleggsproblemer som er mindre bærekraftige enn de man forsøkte å løse i utgangspunktet. Slik det ser ut fra et UROperspektiv, må vi arbeide med vår egen evne til å romme uro, før vi kan skape bærekraftige løsninger. Vi må altså begynne med å bli kjent med vårt reaktive sinns ukjente mønstre og hvordan de driver oss til å skape stadig dypere smerte i menneskeheten og stadig større trusler mot vårt hjem, jorden og livet på den. Godt vi har Halvard som kan hjelpe Caspar med å tydeliggjøre dette uro-budskapet!
God lytt!

5 days ago

I dag snakker vi om hvordan mat, kropp og helse tar opp mye plass i livet for mange av oss. Det er et drama som er lett tilgjengelig; du skal spise mange ganger om dagen, og du kjenner godt om buksene passer eller ikke. Vi forsøker å trenge inn i hva som ligger til grunn for at så mange av oss har dette som et sentralt og tilbakevennende drama i livet.  Vi prøver å dele hvordan vi selv har forsket og forsker på mat i vårt eget liv - kanskje kan vi tilføre noe nytt til deg også? God lytt!

Sunday May 21, 2023

Caspar har vært opptatt av fuglene, naturen og menneskenes plass i den i hele sitt liv. Han har opplevd store endringer i naturen vi er en del av gjennom alle årene han har levd, og har prøvd å forstå hvordan mennesket har kunnet gjøre så mye for å ødelegge sine egne livsbetingelser. Sammen med Halvard Lægreid, lager han nå noen podcaster som forsøker å sette naturødeleggelse, klimakrise og bærekraft i et uroperspektiv. Halvard jobber med natur og naturtap i jobben sin i Kommunesektorens organisasjon, KS, men han opptrer i denne podkasten som privatperson med kunnskap om og erfaring fra et organisasjonsliv som forsøker å gjøre sin aktivitet bærekraftig. Han er også familiefar og personlig sterkt engasjert i å skape en levelig verden for de som kommer etter oss. Halvard har også vært elev ved UROskolen en stund. Så selv om han har en del erfaring fra å arbeide med egen uro,  kan han ha problemer med Caspars radikale forståelse av hvordan menneskesinnet nødvendigvis måtte skape den naturkrisen og eksistensielle trussel vi nå opplever. Og ikke minst kan det være vanskelig å akseptere Caspars resonnement om at våre anstrengelser for å skape bærekraftige løsninger kommer til å skape enda større problemer enn de vi allerede har, så lenge vårt urolige sinn ikke blir gjennomskuet og håndtert på en god måte. UROskolens podcastserie om naturtap og bærekraft med Halvard og Caspar går over flere episoder. Vårt håp er at serien vil skape engasjement blant lytterne, så kommentarer og spørsmål på mail er velkomne. Lytterbrev kan danne grunnlag for nye episoder som igjen kan føre til fordypning og økt forståelse av hvordan det urolige menneskesinnet påvirker vårt livsmiljø. Sendes til info@uroskolen.no

Sunday May 14, 2023

Dette er en oppdatering etter episoden «av- og - på forhold» hvor Magnus fikk en annerledes oppgave av Caspar. Det anbefales å høre den først. Caspar og Magnus viser oss hvordan man alltid kan bruke den virkeligheten man har til å komme i kontakt med noe dypt og viktig - uro - uansett om virkeligheten er den man vil ha eller ikke. De snakker også om viktigheten og nytten av å ha noen nær, enten en UROlærer, manns(/kvinne)gruppe eller en nær venn som våger å utfordre oss i stedet for å "stryke oss med hårene». God lytt! 

Wednesday May 10, 2023

Vi har fått et lytterbrev fra en mor som bekymrer seg for sine to snart voksne barn. Sønnen fester, lyver, og hun er redd for at det ikke skal gå bra med ham i livet. Dette gir selvsagt masse uro, og hun forsøker å kontrollere, mase og motivere uten særlig hell. Vi snakker om dette fra et UROperspektiv; hvordan kan moren se på sin egen uro, og forsøke å ta oppmerksomheten tilbake til seg selv - fremfor å mene at sønnen / barna (og hun selv) er feil? Det er vondt og vanskelig å la barna leve på sin måte, men det å romme vår egen uro som foreldre er kanskje den største gaven vi kan gi til våre barn.. Hvor skal vi da begynne?

Wednesday May 03, 2023

Denne episoden følger opp temaet vi var inne på i vår forrige podcast; hvordan dynamikken i familien er basert på gamle (nedarvede?) mønstre. Vi snakker om våre egne parforhold og vi erfarer begge det samme - at vi som mammaer ofte automatisk tar plass som "den som vet best i familien", den som bestemmer hva barna skal spise eller gjøre/ikke gjøre, rollen som den som «bestemmer". Dermed blir det en annen ledig rolle; den som trekker seg tilbake og «ikke vet best». Det er jo ikke sånn at det er uttalt fra noen side at det er slik, men i dag filosoferer vi, tenker på og ser nærmere på hvordan det kan bli mer rom for glede, nærhet og spontanitet i familien når vi ser på og utforsker disse dype mønstrene som ligger i oss. Håper episoden kan vekke interesse for å se på din egen familiedynamikk. God lytt!

Sunday Apr 30, 2023

I dag er Christine og Caspar i det filosofiske hjørnet, og snakker mye om hvordan de selv har øvd på å være oppmerksom på kroppen, og om hvordan det har gjort dem begge mer tilfredse i livet både når det er godt og vondt. Når du over tid øver på å flytte oppmerksomheten vekk fra tankene, og ned i kroppen kan det skje helt nye og uventede ting, sånn som at Christine plutselig har sluttet å være sur! Christine forteller om hvordan hun gjennom livet har vært mye i kontakt med frykt, og hvordan hun nå gjenkjenner og kan være sammen med den følelsen i kroppen. Christine og Caspar filosoferer og snakker om sin egen erfaring rundt store og vanskelige spørsmål som «hvem er jeg?». Så hvis du, som oss synes det er spennende å utforske og utvide din forståelse av vårt kroppsinnapparat er dette episoden for deg. God lytt!
 
 

Sunday Apr 23, 2023

Skuespiller Pia Tjelta samtaler med Caspar om dramaene vi iscenesetter og opprettholder i livet for å slippe å erfare den dype uroen vi alle bærer med oss. Finnes det egentlig noe alternativ til å lage drama? Går det an å stoppe noe som er så menneskelig som å prøve å holde uroen på avstand? Pia forteller om at hun alltid er redd, og om hvordan hun har lært seg å bruke den redselen eller uroen til noe som beriker både hennes og vårt liv, vi som er hennes takknemlige publikum.

Wednesday Apr 19, 2023

Er barna dine ivrige brukere av skjerm - tv, gaming og telefon? Hvordan er det å være deg, da? I dag snakker vi om hva vi som foreldre kan gjøre i møte med den virkeligheten vi har; nemlig at vi alle bruker skjermen som en flukt fra vår indre uro .Skjerm og begrensning av skjerm er en kilde til mye konflikt i mange hjem. Skjermen er designet for å holde vår oppmerksomhet vekk fra vår indre uro, og det er nyttig at vi foreldre aller først ser på oss selv (og vår egen skjermbruk). Vi forsøker i denne episoden å se nærmere på hvordan vi kan utforske nettopp det. 

Sunday Apr 16, 2023

Når du våger å hengi deg til virkeligheten slik den er, og kan la partneren din være slik hen er, da nærmer du deg å oppleve selve kjærligheten. Det er bare slik vi kan oppleve sann intimitet med et annet menneske. Dramaet som handler om vi skal gå fra hverandre eller om vi skal bli, er en diskusjon sinnet vårt skaper for å trekke oppmerksomheten bort fra smertefulle og urolige følelser i kroppen, følelser som er nødvendige og uunngåelige i menneskelivet. Når noe er godt er vi overbevist om at det kommer til å gå over og ikke vare. Og når noe er vondt så tror vi aldri at det går over. Vi gjør alt for å slippe å ha det sånn. For når det er vondt må det være noe feil et sted, sier sinnet. Og da må det vel være enten partneren din eller deg selv det er noe feil med? Er det mulig å bli ferdig med et slikt mekanisk mønster i samlivet med de vi er glad i?Magnus får en superoppgave som er litt utenom det vanlige av Caspar.

Sunday Apr 09, 2023

Caspar snakker med Monica om hvorfor vi mener skolegang er det viktigste i livet for at det skal gå bra.Presset som bygges i skolesystemet, øker det evnen til læring og god utvikling for den enkelte elev og for samfunnet? Eller er det motsatt? Her byr uroperspektivet på mulighet for en annen forståelse enn den vanlige. I denne episoden får Caspar vann på mølla når vi kommer inn på hva som skal til for å skape et tilfredsstillende liv og et bærekraftig samfunn. Han er ikke i tvil om at barnehage og skole spiller en avgjørende rolle for om vi skal lykkes i å bli et bærekraftig samfunn, og at vi må våge å tenke nytt og annerledes når vi skal utvikle disse institusjonene.

Wednesday Apr 05, 2023

Vi har fått ett lytterbrev fra en som er så  lei uvennlige folk at hun vil skrike! 
Så da snakker vi litt rundt det med vennlighet, grenser og uro.
Går det an å se hva som ligger bak det å hele tiden skulle prøve å være vennlig og snill?
´

Sunday Apr 02, 2023


Christin jobber som osteopat. I sin jobb bruker hun hendene til å få kontakt med hele mennesket, for å sanse hva som skjer i personen foran henne. Etter å ha lært mer om uroperspektivet tar hun også dette med seg inn i møtet med folk på benken.
I vår kultur tror vi alle på at det er forskjell på kropp og sjel. At noe er psykisk og at noe er fysisk. Men en slik oppdeling er bare menneskets forsøk på å lage orden i kaos. Det gir ikke særlig mening å dele menneske opp i fysisk og psykisk, fordi jeg er én, alt i meg henger sammen med alt. Det finnes i virkeligheten ikke noe klart grensesnitt mellom kropp og sjel.
Følelser som hjelpeløshet, frykt, uro, skam ,ensomhet og eksistensiell uro ligger i oss alle, og kroppslige smerter kan ofte bli til drama som trekker oppmerksomheten bort fra disse følelsene. Og å klare å føle disse følelsene, uansett hva som "feiler" kroppen, vil alltid ha helbredende effekt.

Wednesday Mar 29, 2023

Caspar og Rikke snakker om skjermbruk. Hvorfor har vi så stort behov for å sitte å scrolle på mobilen? I våre dager forsøker vi på fylle oppmerksomheten vår med noe som er ettertraktet hele tiden. Og vi har så stor tilgang på det.Sinnet våret leter etter noe som skal gi mening og innhold i livet. Når vi det vender oss mot oss selv finner vi ubehagelig tomhet, et fravær av noe godt. Derfor tar vi opp telefonen for å se om vi kan finne det der. Men tør vi gjøre nye erfaringer og skje hva som skjer hvis vi legger vekk mobilen? 

Sunday Mar 26, 2023

Caspar og Irja snakker om hvordan det har en veldig god effekt å vende seg mot kroppen og mot hvordan den fysiske smerten kjennes akkurat nå. I stede for å vende seg mot filmen eller fortellingen som er i hodet. Det er faktisk fundamentet for å skape seg et godt liv. Men vi må komme på det. Og noe av hensikten av å gå til en urolærer slik som Irja gjør er at han kan hjelpe deg å styrke din mulighet for å komme på det. Det er slik det er med all læring, man må øve. Og når du øver og ser at det har en effekt så vil du bli interessert i det. Derfor er det viktig å få hjelp til å lære. Vi tror at dette er mer nyttig i stede for å behandle symptomene og få folk til å forandre seg ved å spise mer, mindre osv. Slik det gjøres i store deler av hjelpeapparatet i dag.

Wednesday Mar 22, 2023

Kristoffer har forsket, grublet og slitt endel med hva det vil si å stå opp for seg selv. Et stort tema dette er knyttet opp mot er erfaringen av å vokse opp uten faren sin. I flere runder opp i gjennom årene har han forsøkt å få kontakt med faren sin, og familien på hans side, men det har ikke lykkes - før nå nylig. 
I prosessen med å nærme seg faren sin på nytt, fra ett annet sted og med uroen som følgesvenn, har Kristoffer fått en ny innsikt i hva det vil si for han å stå opp for seg selv overfor faren sin. Han forteller om prosessen, innsikten, uroen og hvordan det har gitt han mer tilfredshet i livet.

Sunday Mar 19, 2023

Stress er aktuelt i livet til Christine nå. En reaksjon etter en T-banebot, viser seg i henne som redsel. Redselen kjennes som melkesyre i kroppen, stramhet i brystet, tørrhet i munnen og kvalme i magen.Christine kjenner igjen dette fra tidligere i livet. Og som overlevelse er hun lenket til rett og galt, kategorier, svarthvitt. Slik som med mat. Spising er så nært forbundet med følelseslivet vårt. Så å bruke mat som beroligende er noe Christine kan kjenne seg igjen i. Sult føles ut som det samme ubehaget i magen som uro, og maten tar vekk noe av dette ubehaget. God lytt. 
 

Wednesday Mar 15, 2023

Vi på UROskolen får mange spørsmål fra både lyttere og elever, og mange av spørsmålene går igjen, og kan være vanskelig å forstå. Ofte gir det mening i teorien, men når vi begynner å bruke UROperspektivet i praksis dukker det opp nye spørsmål og tanker. I dag drøfter vi noen av disse spørsmålene, som: «Skal jeg bare sitte å romme uroen uansett hva som skjer, og aldri gjøre noe?». Håper vi kan oppklare noe for deg i dagens episode. God lytt!

Sunday Mar 12, 2023

Jon Andreas synes han gamer for mye og vil gjerne slutte med det. Han kjenner på skam og denne ideen om at han ikke bør spille data har han hatt siden han var ungdom. Han får spørsmålet; Når du tror på denne ideen, men spiller akkurat like mye dataspill. Blir det lettere eller vanskeligere å være deg? Vi driver alle og skal ta oss sammen og slutte med ting vi mener ikke er bra. Som å game, røyke, drikke, pille nese, spise godteri etc.Men er det mulig å stoppe opp et sekund før du gjør det kritikeren mener du ikke bør gjøre?Jon Andreas får en oppgave av Caspar.

Sunday Mar 05, 2023

Irja forteller om hvordan hun noen ganger våkner med så mye uro og ubehag inni seg. Vi snakker om hvordan vi kan få tak i den kapasiteten inni oss som kan være sammen med dette vonde, i stede for at uroen drar av gåre med oss på sin reise, som er et drama. Som spisefortyrrelsesdramaet, pengedrama, ensomhetsdrama etc.Når disse dramaene fyller oppmerksomheten er det ikke plass til den dype smerten lenger. Det fyller hele livet. Veldig mange av de vi snakker med opplever at det er dette dramaet som får oppmerksomhet, også når de oppsøker hjelp i det offentlige. Hvor mye veier du, hvor mye spiser du, hvor tynn eller tykk er du. Alt dette er en deltakelse i selve dramaet. For oss er ikke dette viktig. Det er ikke noe hjelp i å se dette som en sykdom. Men det finnes en måte å kunne holde den dype smerten som Irja snakker om.  Og den snakker vi mer om i dag.

Wednesday Mar 01, 2023

Kreft og død er ord som vekker mange følelser i oss alle, og frykten for både kreft og død er ofte stor. Allikevel får mange mennesker kreft, mange ganger til tross for alle anstrengelsene vi har gjort for å unngå det. Døden er også noe vi ofte forsøker å holde på avstand, fordi den er skremmende, usikker og ubehagelig. Vi snakker om dette fra et UROperspektiv; hvordan kan vi møte og inkludere den virkeligheten vi har - selv når den innebærer slike dype erfaringer. Vi snakker om hvordan det er å være nær noen som er syke, og både Caspar, Monica og Rikke forteller om sine egne erfaringer med sykdom og død. Håper denne episoden rører noe dypt i deg. 

Sunday Feb 26, 2023

I forrige episode av "Alle har det vondt" fortalte Halvard om det å være distré. Han fikk noen oppgaver av Helge, og i denne episoden forteller han om hvordan det har vært å gjøre de, og hvilke resultater han har fått foreløpig. Her får dere høre en forskningsrapport fra laboratoriet til Halvard, og så får Halvard enda en oppgave.

Sunday Feb 26, 2023

Dersom du ønsker å oppnå noe nytt i livet må du gjøre noe nytt.
Våre aktiviteter finner du på www.uroskolen/aktiviteter

Wednesday Feb 22, 2023

Vi har fått et lytterbrev fra en sliten lytter, og det er vel noe vi alle kan kjenne oss igjen i. I dag forsøker vi å utforske og se nærmere på hva som egentlig ligger bakenfor det å være sliten. For, det er sånn for oss i alle fall at bakenfor slitenheten ligger noe mer sårt og ubehagelig. Hvordan kan vi møte det ubehaget, og hvordan kan du utforske din egen slitenhet?.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013