Sunday Mar 24, 2024

Rikke & Monica: Er det slitsomt å ha barn?

Mange ble sinte eller såret da Harald Eia og Tore Sagen i sin podcast snakket om at de ikke syntes det var slitsomt å ha barn. I den forbindelse ble det også mye snakk om det tredje skiftet, og kjønnsfordeling i hjemmet;  Det tredje skiftet er å administrere hverdagen; å koordinere barnets og foreldrenes aktiviteter, noe som innebærer både en praktisk, emosjonell, sosial og moralsk dimensjon. Her er det i de fleste parforhold ulik fordeling, og mesteparten av dette er det kvinnene som tar seg av. 

Vi forsøker å komme med noe nytt inn i denne debatten, og vi forsøker å se på kvinner på en annen måte enn som et offer for våre menn. Det er både skummelt og ubehagelig. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320