Sunday May 19, 2024

Caspar med Christine: Å vende seg innover

Christine forteller om sine erfaringer med å vende oppmerksomheten inn mot det som trenger oppmerksomhet. Det er en jobb som man må ville gjøre, det krever mye, både i forberedelse og gjennomføring. Men det gir også stort utbytte, og har forandret Christines og Caspars liv.

Vil du høre mer fra oss? Ekslusivt innhold fra UROskolen til kr. 100,- pr. måned. www.patreon.com/uroskolen

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320